Bandymas fabrikuoti bylą politiniams oponentams nepavyko

/
Bandymas fabrikuoti bylą politiniams oponentams nepavyko

Valdančiųjų bandymas sufabrikuoti bylą politiniams oponentams nepavyko. Buvau viešai kaltinamas, kad slėpiau informaciją apie I. Rozovą, nuo NSGK narių, laikiau stalčiuje, nesiėmiau veiksmų. Tyrimas šį daug kartų skleistą melą paneigė.

Štai faktai ir datos.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad informaciją, kuri 2018-01-19 buvo pateikta Seimo pirmininkui jau po keturių dienų, 2018-01-23 buvo pateikta ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui. Per mėnesį su ja susipažino visi pageidavę tai padaryti komiteto nariai (aš, L. Kasčiūnas, V. Alekna.). P. D. Gaižauskas, J. Jarutis, A. Šimas su informacija susipažino tik praėjus daugiau, kaip pusantrų metų - 2019-08-14, 08-21.

Tyrimo metu nustatėme, kad NSGK nariai – Dainius Gaižauskas, Audrys Šimas, Jonas Jarutis su VSD pažymomis, kuriose pateikiama informacija apie Seimo narės I. Rozovos veiklą, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija neišdavimo jai aplinkybėmis, pažymomis dėl I. Rozovos dalyvavimo Tarpparlamentinėje stačiatikių asamblėjoje ir įslaptintu dokumentu apie Eurazijos moterų forumą, susipažino praėjus metams arba dar didesniam laikotarpiui nuo to laiko, kai tos pažymos buvo pateiktos komitetui.

Tokį delsimą pateisinančių aplinkybių minėti komiteto nariai nepateikė.

Manau sutiksite, kad iš Seimo nario priesaikos kiekvienam Seimo nariui kyla pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai vykdyti Tautos atstovo pareigas taip, kaip jį įpareigoja Konstitucija. Įstatymo galią turinčio Seimo statuto 10 straipsnyje „Seimo nario dalyvavimas Seimo darbe“ inter alia nustatyta, kad be kita ko kiekvienas Seimo narys, išskyrus Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką, turi būti kurio nors komiteto narys ir dalyvauti jo darbe (2 dalis).
Atskleidžiant konstitucinę Seimo nario, kaip Tautos atstovo, veiklos nepertraukiamumo ir jo darbo sampratą Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 10 d. sprendime konstatuota inter alia tai, kad:

Seimo nario konstitucinė pareiga dalyvauti Seimo darbe apima inter alia jo pareigą dalyvauti ir tų Seimo struktūrinių padalinių, kurių narys šis Seimo narys yra, darbe, vykdyti kitus Konstitucijoje, įstatymuose ir Seimo statute nustatytus Seimo nario įgaliojimus;
Seimo nario pareiga dalyvauti komiteto veikloje opozicijos nuomone reiškia ir tai, kad Seimo narys, dalyvaudamas komiteto veikloje ir svarstydamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, privalo domėtis komitetui teikiama informacija (tame tarpe ir įslaptinta).

Komiteto narių vengimas susipažinti su komitetui teikiama įslaptinta informacija, mano nuomone, nelaikytinas tinkamu Seimo nario konstitucinės priedermės atstovauti Tautai įgyvendinimu. Toks elgesys nedera su Seimo nario priesaika gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, Lietuvos žmonių gerovei.

Susisiekti +370 (668) 42 227